+84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469 108 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC
NHÀ THẦU DDC TIẾP TỤC CÁC SỨ MỆNH VỚI NHÀ MÁY COCA – COLA TRONG NĂM 2016

NHÀ THẦU DDC TIẾP TỤC CÁC SỨ MỆNH VỚI NHÀ MÁY COCA – COLA TRONG NĂM 2016

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUY HOẠCH TP.HCM

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUY HOẠCH TP.HCM

KHAI TRƯƠNG SHOWROOM MITSUBISHI

KHAI TRƯƠNG SHOWROOM MITSUBISHI

DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐÔ THÀNH

DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐÔ THÀNH

DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐÔ THÀNH
HOÀN CÔNG DỰ ÁN TULIP TOWER

HOÀN CÔNG DỰ ÁN TULIP TOWER

NHÀ THẦU DDC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN THE SUN AVENUE CÙNG CHỦ  ĐẦU TƯ NOVALAND

NHÀ THẦU DDC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN THE SUN AVENUE CÙNG CHỦ ĐẦU TƯ NOVALAND