+84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469 108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Đức Dương (DDC)

Office: 108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469

Fax: +84 8 6292 4467

Website: ddccorp.com.vn

Email: contact@ddccorp.com.vn


Quick Contacts
captcha refresh