Đối với Công ty DDC, dự án sẽ không kết thúc sau khi đã bàn giao cho khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng trong suốt quá trình hoạt động của máy móc thiết bị. Chúng tôi hiểu rằng, thời gian ngừng máy là chi phí của khách hàng, do đó chúng tôi luôn nỗ lực để hạn chế tối đa thời gian ngừng máy.

Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề cùng sự hỗ trợ tốt của các đối tác và nhà cung cấp cũng như hệ thống kho bãi rộng rãi, chúng tôi luôn đáp ứng nhanh nhất về thiết bị dự phòng, phụ kiện thay thế và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong quá trình vận hành và bảo trì máy móc thiết bị. Chúng tôi luôn tâm niệm “Khi khách hàng cần, chúng tôi sẽ có mặt”.